COPSAT

Col·lectiu per a la Recerca Social i Autònoma

association (Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, Llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya)
siège social : C/Homer, 45, esc.B, ent.3, 08023 Barcelona ESPAÑA

Recherches

Eco-quartiers et expérimentations écologiques en ville 2009-2012